رنگ زدن سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود

رنگ زدن: سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود سینمایی شاهرخ خان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی «سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه اوج رفت» / مرکز آمار ایران

میانگین سنی زنان شهری در نخستین ازدواج در سال ۱۳۵۵، بیست سال و دو ماه و زنان روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ۲۲ سا

«سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه اوج رفت» / مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران: «سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه اوج رفت»

عبارات مهم : ایران

میانگین سنی زنان شهری در نخستین ازدواج در سال ۱۳۵۵، بیست سال و دو ماه و زنان روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ۲۲ سال در زنان روستایی عوض کردن یافت.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام مرکز آمار کشور عزیزمان ایران براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، فاصله میانگین سن در نخستین ازدواج مردان نسبت به زنان در کل کشور چهار سال و ۴ ماه زیاد است که این فاصله نسبت به سال ۱۳۵۵ عوض کردن معنی داری نیافته است به طوری که در سال ۱۳۹۵ میانگین سن در نخستین ازدواج مردان ۲۷ سال و ۴ ماه و زنان ۲۳ سال در کل کشور محاسبه شده است است.

این نماگر در سال ۱۳۵۵ جهت مردان ۲۴ سال و یک ماه و زنان ۱۹ سال و ۷ ماه بوده هست؛ به عبارتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ مردان و زنان به طور متوسط، ۳ سال و ۳ ماه دیرتر ازدواج کرده اند.

«سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه اوج رفت» / مرکز آمار ایران

میانگین فاصله سنی مردان شهری در نخستین ازدواج، نسبت به مردان روستایی در سال ۱۳۵۵، ۲ سال و ۴ ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به یک سال و ۳ ماه کم کردن یافته هست. یعنی در سال ۱۳۹۵ میانگین سن مردان شهری در نخستین ازدواج، ۲۷ سال و ۸ ماه و میانگین سن مردان روستایی ۲۶ سال و ۵ ماه و در سال ۱۳۵۵، میانگین سن در نخستین ازدواج مردان شهری ۲۵ سال و یک ماه و روستایی ۲۲ سال و ۷ ماه بوده است.

یعنی در شهر، سن ازدواج مردان ۲ سال و ۷ ماه و در دِه ۳ سال و ۸ ماه اضافه شده است هست. به عبارتی به سن ازدواج مردان روستایی نسبت به مردان شهری در سال ۱۳۹۵، در مقایسه با سال ۱۳۵۵، یکسال و یک ماه زیاد اضافه شده است است.

میانگین سنی زنان شهری در نخستین ازدواج در سال ۱۳۵۵، بیست سال و دو ماه و زنان روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ۲۲ سا

میانگین سنی زنان شهری در نخستین ازدواج در سال ۱۳۵۵، ۲۰ سال و ۲ ماه و روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ۲۲ سال در زنان روستایی عوض کردن یافته هست. همچنین میانگین سنی در نخستین ازدواج زنان شهری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۵، سه سال و ۲ ماه و در روستایی ۲ سال و ۹ ماه اضافه شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | مردان | ازدواج | فاصله سن | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs