رنگ زدن سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود

رنگ زدن: سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود سینمایی شاهرخ خان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار بین الملل بهار عربی سردترین زمستان اعراب بود / ابوالغیط

دبیرکل اتحادیه عرب با انتقاد از بهار عربی تاکید کرد که بعضی قدرت‌ها در امور کشورهای عربی مداخله می‌کنند. 

بهار عربی سردترین زمستان اعراب بود / ابوالغیط

ابوالغیط: بهار عربی سردترین زمستان اعراب بود

عبارات مهم : زمستان

دبیرکل اتحادیه عرب با انتقاد از بهار عربی تاکید کرد که بعضی قدرت ها در امور کشورهای عربی مداخله می کنند.

به گزارش ایسنا، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در گفت وگو با شبکه آرتی عنوان داشت: بعضی قدرت ها در امور کشورهای عربی مداخله می کنند و تحولات کشورهای عربی باعث خوشحالی آنها می شود.

بهار عربی سردترین زمستان اعراب بود / ابوالغیط

وی در ادامه در خصوص بهار عربی عنوان داشت: ما در از بین بردن شرایط مان به دست خودمان سهیم بودیم و این کارها با حمایت قدرت های خارجی صورت گرفت ولی در عین حال ما ملت های عربی را سرزنش نمی کنیم.

ابوالغیط تاکید کرد: اهداف و آرزوی بزرگ هایی وجود داشت که نمی توان آنها را سریعا محقق کرد؛ بعضی افراد دوست داشتند که آرزوی بزرگ هایشان محقق شود. ما روند تخریب کشورهای عربی را بهار عربی نامگذاری کردیم ولی این روند قطعا بهار نیست بلکه سردترین زمستانی است که در کشورهای عربی از 1000 سال قبل تا کنون عبور کرده هست. ما کسانی را سرزنش می کنیم که در پروژه بیگانگان علیه ما همکاری کردند.

دبیرکل اتحادیه عرب با انتقاد از بهار عربی تاکید کرد که بعضی قدرت‌ها در امور کشورهای عربی مداخله می‌کنند. 

واژه های کلیدی: زمستان | زمستان | کشورهای عربی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs