رنگ زدن سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود

رنگ زدن: سینمای بالیوود قاچاقچی بالیوود سینمایی شاهرخ خان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از انقلابی‌گری استعفا داده‌اند ولی پست‌های انقلابی دارند!

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: عده ای از انقلابی گری استعفا داده اند ولی از پست های انقلابی استعفا نداده اند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند

از انقلابی‌گری استعفا داده‌اند ولی پست‌های انقلابی دارند!

از انقلابی گری استعفا داده اند ولی پست های انقلابی دارند!

عبارات مهم : استعفا

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: عده ای از انقلابی گری استعفا داده اند ولی از پست های انقلابی استعفا نداده اند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند، سهم آنها از انقلاب است.

از انقلابی‌گری استعفا داده‌اند ولی پست‌های انقلابی دارند!

پرويز سروري ادامه داد: نقطه آفت انقلاب اسلامي همينجاست زيرا فلسفه وجودي انقلاب، از بين بردن تبعيض و بي عدالتي و رانت و فساد بود، ولی امروزبعضي از افرادي که مديريت کشور را بدست گرفته اند، به اشرافي گري روي آورده و به نوعي خودشان را در منزلت و جايگاه ويژه اي مي بينند.

وي ادامه داد: اين ها تصور مي کنند بايد ميزان برخورداري ارزش از موقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي نسبت به ديگران بيشتر باشد و در واقع اين همان آفتي است که انقلاب رسول الله را در برگرفت.وي تاکيد کرد: کساني بودند که با زحماتشان انقلاب پيامبر را ياري کردند، مثل طلحه ها و زبيرها و بي ترديد فداکاري آنها در تاريخ زبانزد هست، اين ها اصحاب صفه بودند و در مسجد نبي براي جهاد آماده بودند و همه امکانات مادي و معنوي را ترک کردند، براي اينکه به اسلام و دين خدمت کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: عده ای از انقلابی گری استعفا داده اند ولی از پست های انقلابی استعفا نداده اند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند

سروری افزود: يکي از اين قوانين مربوط به مباحث حقوق و مزاياست و هر سال مي گويند، 10 يا 15 درصد به حقوق کارمندان افزوده مي شود ولی آن مديري که 10 ميليون حقوق مي گيرد، رقم حقوقش يک ميليون افزايش مي يابد ولی آن کساني که يک ميليون حقوق مي گيرند، رقم حقوق ارزش صد هزار تومان مي شود.

وي يادآور شد: بسياري از کساني که امروز در مناصب متفاوت قرار دارند، همان کساني بودند که اين قواعد تبعيض آميز را فرهنگسازي کردند و گفتند براي توسعه کشور چاره اي جز تن دادن به اين قواعد مغاير با انقلاب اسلامي نيست. امروز نتيجه اين شده است که آقازاده ها رشد کرده اند و هر روز بر ثروت هاي آنها افزوده شده است و مي شود و متاسفانه آنها هستند که بذر نااميدي و بي اعتمادي را هر روز در جامعه مي پاشند.

این فعال سیاسی عنوان کرد: اين ها همچنان بر سر تعهد خودشان با شهدا مانده اند و دارند در سادگي مطلق سپري مي کنند و آن خوي انقلابي را حفظ کرده اند ولی در برابر کساني که در عرصه انقلاب جزء مدعي ترين افراد بودند و تحت عنوان انقلابي با هرگونه تبعيضي مخالف بودند، با گذر وقت از انقلابي گري استعفا دادند ولی از پست هاي انقلابي استعفا ندادند.

از انقلابی‌گری استعفا داده‌اند ولی پست‌های انقلابی دارند!

وي افزود: آنها پست ها را حفظ کردند، ولی خوي انقلابي را رها کردند و به مديراني تبديل شدند که خودشان را برتر از ديگران مي ديدند و حق و سهم بيشتري براي خودشان قائل بوده و هستند و معتقدند که امروز هر آنچه بدست آورده اند سهم آنها از انقلاب است و مي بينيم که اين ها در مجلس و دولت هستند و به شدت دارند اعتقادات غيرانقلابي را تبليغ مي کنند.

رسالت

واژه های کلیدی: استعفا | انقلاب | انقلابی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs